Hva slags konkurranser finnes innen Radiostyrt Bilsport? Og hva må jeg ha for å kunne delta i løp?

Klubbløp
Dette er RC bil løp i sin enkleste form. Det stilles ingen krav fra NMF eller andre mht hvordan løpet skal avvikles (intet krav til godkjent dommer, løpsleder osv) og hvilke regler man skal følge. Som regel er det her svært enkle regler, og lite med funksjonærer (om det i det hele tatt er det). Det viktigste med klubbløp er ofte at man er sosial og har det gøy, samtidig som man får en smak av hva det vil si å kjøre mot andre med tidtaking.

Det du trenger er utstyr som er gokjent for løpet. Samt en såkalt "transponder". Sjekk med den aktuelle klubben hvilke transpondere de "støtter" før du kjøper din egen.

Norges Cup løp
Dette er såkalte "NMF approberte" løp. Man følger her EFRA/NMF regelverk. Og funksjonærer må være godkjente (løpsleder, dommer, stevneleder).

Regelverk: Se link til EFRA håndboken samt Spesialreglementet (i menyen til venstre).

Du trenger også her godkjent utstyr og en transponder, slik at du får rundetelling.

Du må ha betalt medlemsskap i en NMF-tilknyttet klubb. Se liste over disse i menyen til venstre. Når du først er blitt medlem i en klubb, vil du bli fakturert av denne hvert år. For din del så må du forholde deg til noe som kalles Min Idrett:
https://minidrett.nif.no
-her vil din faktura dukke opp. Når den er betalt vil det genereres et medlemskort der også, som du kan laste ned og printe ut (må tas med på løp).

For NorgesCup løp kan du delta med FUN-lisens, men du vil da ikke få noen tellende poeng.

Har kan man delta fra man fyller 13 år (må løse seniorlisens). Her kunne man tidligere delta fra fylte 11 år, men den regelen er falt bort. Vi følger nå NIFs barneidrettsregler.

De typene lisenser som finnes er:
-FUN lisens
-Nasjonal lisens. Inndelt i juior (5-12 år) og senior. Se bilde under, radiostyrt er helt til høyre. Juniorlisens er ikke aktuelt for noen.
-Internasjonal lisens. Denne består av nasjonal lisens OG EFRA lisens. Fom. 2019 er det ingen EFRA lisens. Og dermed kan du konkurrere i utlandet med "nasjonal" lisens bare.


Lisens løser du her:
https://mita.nmfsport.no (heter nå "MITA", ikke lenger "SAS")
-innlogging (bruker/passord) er den samme som i Min Idrett, men denne siden driftes av NMF. Her har du en detaljert veiledning på hvordan du kan løse lisens.

Det finner også Apper for smarttelefoner nå:
Min Idrett (medlemsskap i NIF tilsluttet klubb)
Joyn (viser ditt lisensbevis)

NM-runder og NM

Også disse er NMF-approberte. Her må du ha betalt klubbkontingent i NMF-tilknyttet klubb og nasjonal eller internasjonal lisens for å få delta. Transponder er påkrevet.

Har kan man delta fra man fyller 13 år (må løse seniorlisens).

Nordisk Mesterskap
Her er det EFRA regler som gjelder 100%. Disse løpene alternerer mellom Norge, Sverige, Finland og Danmark. Du må ha betalt klubbkontingent i NMF-tilknyttet klubb og nasjonal eller internasjonal lisens for å få delta. Se terminliste for Nordiske Mesterskap i menyen til venstre. Transponder er påkrevet.

Må vi ha alle disse reglene?
Dette er et vanlig spørsmål fra nybegynnere. Ikke så rart - EFRA håndboken er en tykk regelbok, som kan virke unødig kompleks og overveldende. Men vær trygg - det er en god grunn for hver eneste lille regel. Her har man konkurrert på høyt nivå siden 70-tallet, og alle regler er der for at den beste skal vinne og at ingen skal kunne jukse seg til en seier. Mye av innholdet er såklart litt overkill for et lite nasjonalt løp og mest myntet på europamesterskap. Spesielt kan det være viktig at en løpsleder eller teknisk kontrollant bruker sunn fornuft når det er snakk om en nybegynner som har mer en nok med å holde seg på banen. Denne føreren har veldig lite trolig planlagt å bryte noen regler, da kan man være litt rundere i kantene. Slik at vedkommende reiser hjem med en positiv opplevelse fremfor å ha blitt "satt på plass".

Europeisk Mesterskap
Her er det EFRA regler som gjelder 100%. Det arrangeres både A-EM og B-EM ("amatør EM"). I B-EM får ikke de best rankede førerne samt de seneste års vinnere i B-EM lov å delta. Her må du ha betalt klubbkontingent i NMF-tilknyttet klubb og internasjonal (EFRA) nasjonal lisens for å få delta. EM arrangeres hvert år, men blir som regel ikke avholdt om det er VM i europa samme år i en gitt klasse. Transponder er påkrevet. Det er også EM for 40 + i noen klasser (må være over 40 år gammel for å delta), og det har vært noen junior EM også, men det har ikke vært noen fast tradisjon.

Siden det fom. 2019 ikke er noen EFRA lisens så vil arrangøren ta en høyere startavgift.

Verdensmesterskap

Her er det IFMAR regler som gjelder 100%. Her må du ha betalt klubbkontingent i NMF-tilknyttet klubb og internasjonal (EFRA) nasjonal lisens for å få delta. VM arrangeres annethvert år og alternerer mellom Europa, USA, Asia og Australia. Transponder er påkrevet.

Mer om transpondere


Transponderen, også kalt tellebrikke eller beeper, må være fastmontert i din egen bil. Før i tiden brukte man såkalte utlånstranspondere. Men i mange år nå har man kun brukt såkalte personlige transpondere. På banen (typisk under start/målgangsstreken) er det gravd ned en tellesløyfe (en ledning tvers over). Denne er igjen koblet til en Coax signalkabel, som ender i en AMD dekoder boks (se forskjellige typer i kolonnen til venstre). Dekoderen igjen er koblet til en PC med software for rundetelling. Hver gang din bil passerer tellersløyfa gir den et signal fra seg med sin unike ID bestående av 7 siffer. Pass på at du skaffer deg en transponder som fungerer med tellesystemet der du skal delta. Spør noen erfarne om du er usikker.

En RC4 og RC4 hybrid transponder ser like ut med unntak av at en RC4 har 3 ledninger vs 2 på en RC4 hybrid. Mange klubber bruker fortsatt RC3 dekodere, da det er kostbart å oppgradere til RC4. Så inntil videre anbefales det å vente med å kjøpe RC4 transpondere da disse ikke fungerer mot RC3 dekoder.

Om du har en transponder "klone" (f.eks. MRT PTX), så vær oppmerksom på at AMB har justert sin firmware slik at disse gjerne ikke gir deg telling lenger. Så du bør gå for en ekte MyLaps (AMB) transponder.

Frekvenser
Før i tiden måtte man passe på så ingen kjørte med samme frekvens, da ble det krøll. I dag bruker så og si alle 2.4 GHz sender og mottaker, og disse finner selv en ledig frekvens. Men om det skulle være minst 2 personer på et løp med AM eller FM-sender så må man ta i bruk den gamle frekvenstavla, passe på at ingen kjører på samme frekvens. Samt håndheve "radio depot" som betyr at ingen har lov å ha med seg sin sender i pit. Men dette er heldigvis sjelden skjer i dag.

Løpspåmelding - myRCM
www.myrcm.ch er stedet hvor du melder deg på, endrer, eller melder deg av et løp. Her kan du også se live streaming av resultater, og historiske resultater. Det anbefales at du registrerer deg på myRCM slik at du kan logge inn. Mye info ligger da lagret på deg, og du sparer mye tid ved påmelding. I tillegg har du utvidete muligheter til å endre på dine påmeldinger.


For de fleste løp så er påmeldingsfristen 1 uke før løpet. Betaling skjer ved innsjekk/teknisk kontroll på løpsdagen. Men meld deg på så snart du vet at du skal delta, det gjør det mye lettere for arrangøren å planlegge løpet, premier, innkjøp til kiosk osv. For EM og VM så er det forhåndsbetaling via NMF.


Litt mer inngående om regelverk i VM (for viderekomne)

IFMAR (International Federation of Model Auto Racing), www.ifmar.org, det verdensomspennende forbundet er ansvarlig for å ha et regelverk som skal brukes i VM (verdensmesterskap). VM avholdes annethvert år i hver klasse. Og det roterer mellom de fire "blokkene" og dertil tilhørende forbund. Disse er:

EFRA (EUROPEAN FEDERATION OF RADIO OPERATED MODEL AUTOMOBILES), www.efra.ws, Europa, deriblant Norge og Sverige
ROAR (Remotely Operated Auto Racers), www.roarracing.com, består av 12 regioner i USA samt Canada
FEMCA (Far East Model Car Association), www.femca-rc.com, Fjerne Østen (eks Japan) pluss Australia og New Zealand
FAMAR (Fourth Association of Model Auto Racing), http://famar.ws, består av Sør-Amerika og Israel

Alle disse fire blokkene har sine egne regler for RC bil racing. Vi i Norge er assosiert med EFRA og vi følger EFRAs regler, med noen få unntak.

Når et VM skal avholdes må man derfor ha et felles sett med regler, men kan da ikke bruke EFRAs eller ROARs regler. Så IFMARs regler er helt "fristilt" fra disse fire blokkene. Og reglene er ganske enkle sammenlignet med f.eks. EFRAs. EFRA kan foreslå regelendringer hos IFMAR.

IFMAR regler må være distribuert til blokkene minst 10 måneder før et VM. Reglene kan ikke endres når det er 4 måneder igjen til VM'et.