Hva slags konkurranser finnes innen Radiostyrt Bilsport? Og hva må jeg ha for å kunne delta i løp?

Klubbløp
Dette er RC bil løp i sin enkleste form. Det stilles ingen krav fra NMF eller andre mht hvordan løpet skal avvikles (intet krav til godkjent dommer, løpsleder osv) og hvilke regler man skal følge. Som regel er det her svært enkle regler, og lite med funksjonærer (om det i det hele tatt er det). Det viktigste med klubbløp er ofte at man er sosial og har det gøy, samtidig som man får en smak av hva det vil si å kjøre mot andre med tidtaking.

Det du trenger er utstyr som er gokjent for løpet. Samt en såkalt "transponder". Sjekk med den aktuelle klubben hvilke transpondere de "støtter" før du kjøper din egen.

Norges Cup løp
Dette er såkalte "NMF approberte" løp. Man følger her EFRA/NMF regelverk. Og funksjonærer må være godkjente (løpsleder, dommer, stevneleder).

Regelverk: Se link til EFRA håndboken samt Spesialreglementet (i menyen til venstre).

Du trenger også her godkjent utstyr og en transponder, slik at du får rundetelling.

Du må ha betalt medlemsskap i en NMF-tilknyttet klubb. Se liste over disse i menyen til venstre. Når du først er blitt medlem i en klubb, vil du bli fakturert av denne hvert år. Nytt fom. 2015 er at medlemsskap i klubbene driftes av NIF (Norges Idrettsforbund). For din del så må du forholde deg til noe som kalles Min Idrett:
https://minidrett.nif.no
-her vil din faktura dukke opp. Når den er betalt vil det genereres et medlemskort der også, som du kan laste ned og printe ut (må tas med på løp).

For NorgesCup løp kan du delta med FUN-lisens, men du vil da ikke få noen tellende poeng.

De typene lisenser som finnes er:
-FUN lisens
-Nasjonal lisens
-Internasjonal lisens. Denne består av nasjonal lisens OG EFRA lisens. Fom. 2019 er det ingen EFRA lisens. Og dermed kan du konkurrere i utlandet med "nasjonal" lisens bare.

Fom. kan man også løse en gratis(!) utøverlisens for de i alderen 5-12 år. Inkluderer tom forsikring! Så dette bør absolutt gjøres, da det tifører flere støttemidler til klubbene våre!
Mer info her

Lisens løser du her:
https://mita.nmfsport.no (heter nå "MITA", ikke lenger "SAS")
-innlogging (bruker/passord) er den samme som i Min Idrett, men denne siden driftes av NMF. Her har du en detaljert veiledning på hvordan du kan løse lisens.

NM-runder og NM
Også disse er NMF-approberte. Her må du ha betalt klubbkontingent i NMF-tilknyttet klubb og nasjonal eller internasjonal lisens for å få delta. Transponder er påkrevet.

Nordisk Mesterskap
Her er det EFRA regler som gjelder 100%. Disse løpene alternerer mellom Norge, Sverige, Finland og Danmark. Du må ha betalt klubbkontingent i NMF-tilknyttet klubb og nasjonal eller internasjonal lisens for å få delta. Se terminliste for Nordiske Mesterskap i menyen til venstre. Transponder er påkrevet.

Europeisk Mesterskap
Her er det EFRA regler som gjelder 100%. Det arrangeres både A-EM og B-EM ("amatør EM"). I B-EM får ikke de best rankede førerne samt de seneste års vinnere i B-EM lov å delta. Her må du ha betalt klubbkontingent i NMF-tilknyttet klubb og internasjonal (EFRA) nasjonal lisens for å få delta. EM arrangeres hvert år, men blir som regel ikke avholdt om det er VM i europa samme år i en gitt klasse. Transponder er påkrevet. Det er også EM for 40 + i noen klasser (må være over 40 år gammel for å delta), og det har vært noen junior EM også, men det har ikke vært noen fast tradisjon.

Siden det fom. 2019 ikke er noen EFRA lisens så vil arrangøren ta en høyere startavgift.

Verdensmesterskap

Her er det IFMAR regler som gjelder 100%. Her må du ha betalt klubbkontingent i NMF-tilknyttet klubb og internasjonal (EFRA) nasjonal lisens for å få delta. VM arrangeres annethvert år og alternerer mellom Europa, USA, Asia og Australia. Transponder er påkrevet.

Mer om transpondere


Transponderen, også kalt tellebrikke eller beeper, må være fastmontert i din egen bil. Før i tiden brukte man såkalte utlånstranspondere. Men i mange år nå har man kun brukt såkalte personlige transpondere. På banen (typisk under start/målgangsstreken) er det gravd ned en tellesløyfe (en ledning tvers over). Denne er igjen koblet til en Coax signalkabel, som ender i en AMD dekoder boks (se forskjellige typer i kolonnen til venstre). Dekoderen igjen er koblet til en PC med software for rundetelling. Hver gang din bil passerer tellersløyfa gir den et signal fra seg med sin unike ID bestående av 7 siffer. Pass på at du skaffer deg en transponder som fungerer med tellesystemet der du skal delta. Spør noen erfarne om du er usikker.

En RC4 og RC4 hybrid transponder ser like ut med unntak av at en RC4 har 3 ledninger vs 2 på en RC4 hybrid. Mange klubber bruker fortsatt RC3 dekodere, da det er kostbart å oppgradere til RC4. Så inntil videre anbefales det å vente med å kjøpe RC4 transpondere da disse ikke fungerer mot RC3 dekoder.

Om du har en transponder "klone" (f.eks. MRT PTX), så vær oppmerksom på at AMB har justert sin firmware slik at disse gjerne ikke gir deg telling lenger. Så du bør gå for en ekte MyLaps (AMB) transponder.

Frekvenser
Før i tiden måtte man passe på så ingen kjørte med samme frekvens, da ble det krøll. I dag bruker så og si alle 2.4 GHz sender og mottaker, og disse finner selv en ledig frekvens. Men om det skulle være minst 2 personer på et løp med AM eller FM-sender så må man ta i bruk den gamle frekvenstavla, passe på at ingen kjører på samme frekvens. Samt håndheve "radio depot" som betyr at ingen har lov å ha med seg sin sender i pit. Men dette er heldigvis sjelden skjer i dag.

Løpspåmelding - myRCM
www.myrcm.ch er stedet hvor du melder deg på, endrer, eller melder deg av et løp. Her kan du også se live streaming av resultater, og historiske resultater. Det anbefales at du registrerer deg på myRCM slik at du kan logge inn. Mye info ligger da lagret på deg, og du sparer mye tid ved påmelding. I tillegg har du utvidete muligheter til å endre på dine påmeldinger.


For de fleste løp så er påmeldingsfristen 1 uke før løpet. Betaling skjer ved innsjekk/teknisk kontroll på løpsdagen. Men meld deg på så snart du vet at du skal delta, det gjør det mye lettere for arrangøren å planlegge løpet, premier, innkjøp til kiosk osv. For EM og VM så er det forhåndsbetaling via NMF.